PostHeaderIcon Polowanie dewizowe 10.11.2017

W dniu 10 listopada mieliśmy okazję gościć po raz kolejny grupę myśliwych z Danii na polowaniu komercyjnym zorganizowanym na terenie naszego Koła.
Koledzy z Dani stawili się w ilości 15 myśliwych. Polowanie rozpoczęło się od zbiórki i udzieleniu instrukcji odnośnie zasad bezpieczeństwa i zwierzyny jaką Zarząd przeznaczył do pozyskania.
Polowanie prowadził Kol. Grzegorz Bagaczyński.
"Opolowaliśmy" 8 miotów i pozyskaliśmy 15 sztuk zwierzyny grubej.

Zarząd Koła chciałby jeszcze raz podziękować wszystkim myśliwym i pomocnikom, którzy wzięli udział w sprawnym i skutecznym przeprowadzeniu tego polowania.
Darz Bór!