W dniu 5 grudnia mieliśmy okazję gościć po raz kolejny grupę myśliwych z Danii na polowaniu komercyjnym zorganizowanym na terenie naszego Koła.
Koledzy z Dani stawili się w ilości 15 myśliwych. Polowanie rozpoczęło się od zbiórki i udzieleniu instrukcji odnośnie zasad bezpieczeństwa i zwierzyny jaką Zarząd przeznaczył do pozyskania.
Polowanie prowadził Kol. Łowczy Andrzej Bogaczyński.
"Opolowaliśmy" 8 miotów i pozyskaliśmy 12 sztuk zwierzyny grubej.
Na szczególną uwagę zasługuje jeleń byk pozyskany przez Kol. Denisa - młodego duńskiego myśliwego.
Jak się później okazało był to 20-tak nieregularny, w wieku 12-13 lat i o masie wieńca 9.3 kg.
Jest to nieoficjalny rekord naszego Koła.
Wieniec został wyceniony wg standardów CIC i uzyskał 217,5 pkt co daje mu mocny złoty medal.
Zarząd Koła chciałby jeszcze raz podziękować wszystkim myśliwym i pomocnikom, którzy wzięli udział w sprawnym i skutecznym przeprowadzeniu tego polowania.
Darz Bór!