Polowanie Hubertowskie "Hubertus": 03.11.2012


Polowanie 3.11.2012 - Obwód 409. Prowadzący polowanie: Andrzej Bogaczyński.

Król polowania - Dariusz Kasperkowiak - Tryplet - dziki

I Wice król - Krzysztof Tomaszewski

II Wice król - Grzegorz Bogaczyński

Król pudlarzy - Marian Ludwiczak