PostHeaderIcon Plan polowań zbiorowych

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2017/2018 obwód nr 409


L.p Data Dzień tygodnia

Godz.

Miejsce zbiórki Teren polowania Zwierzyna do odstrzału Ilość naganki Uwagi.
1 09.11.2018 Piątek
7:00 Rozmarynów
Obwód 409 Jeleń byk, łania, ciele, dzik, lis
8 Polowanie dewizowe
2 17.11.2018 Sobota 8:00

Rozmarynów

Żerków, Żółków obwód 409 Jeleń łania, ciele, dzik, lis 8
3 24.11.2018 Sobota
8:00 Podlesie Wigwam

Kretków,

Obwód 409

Jeleń łania, ciele, dzik, lis 8
4 01.12.2018 Sobota 8:00 Pałac Komorze

Śmiełów

Obwód 409

Jeleń łania, ciele, dzik, lis 8
5

08.12.2018

Sobota

8:00 Rozmarynów
Żerków, Żółków obwód 409 Jeleń łania, ciele, dzik, lis 8
6 15.12.2018 Sobota 8:00 Pałac Komorze

Śmiełów

Obwód 409

Jeleń łania, ciele, dzik, lis 8
7
22.12.2018 Sobota 8:00

Podlesie

Wigwam

Kretków Obwód 409 Jeleń łania, ciele, dzik, lis 8

Polowanie

Wigilijne

8 05.01.2019 Sobota 8:00

Pałac

Komorze

Obwód 409 Jeleń łania, ciele, dzik, lis 8
9 12.01.2019 Sobota 8:00 Rozmarynów Żerków, Żółków obwód 409 Jeleń łania, ciele, dzik, lis 8
10 19.01.2019 Sobota 9:00

Podlesie

Wigwam
Obwód 409 Liczenie zajęcy myśliwi Liczenie zajęcy